Kies een toepassingsgebied »

Gelieve onderstaand formulier in te vullen:

We zorgen voor een strikte naleving van de regels met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in het belang betreffende het respect van de persoonlijke levenssfeer:
- U hebt op elk moment toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt deze altijd aanpassen of verwijderen indien nodig.
- Wij zullen geen persoonlijke informatie aan derden verkopen of verstrekken tenzij de wet ons hiertoe verplicht of bij beslissing van de ter zake bevoegde rechtbanken.
- Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
- We verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.

Contact us